Aprann itilize rpm

rpm (Red Hat Package Manager) se on zouti ki pèmèt ou fe jesyon pakè (lojisyèl) sou distribisyon linux ki baze sou Red Hat tankou CentOS, Fedora ak anpil lòt ankò.

Ale sou lyen sa-a pou w ka konnen ki distribisyon ki baze sou Red Hat

Sa ou dwe konnen…

Pakè ki sou distribisyon linux sa yo gen ekstansyon .rpm

yon egzanp : zip-3.10-10.1.el7.x86_64.rpm

Meta done (Metadata) pakè ki enstale yo estoke nan repètwa /var/lib/rpm nan.

Kòmand rpm

Kòmand rpm nan itlize pou w jere plizyè tach sou pakè yo tankou, fe rekèt pou jwenn enfòmasyon sou yo, enstale yo, mete yo a jou, verifye yo, retire yo epi retire done ki andedan pakè sa yo.

Men kèk opsyon ki plis itilize ak kòmand rpm nan

 

-q (–query)

Fe rekèt epi afiche yon pakè

-qa (–query –all) Liste tout pakè ki enstale sou sistèm nan
-qc (--query --configfiles) Liste fichye konfigirasyon yon pakè ki enstale
-qd (--query --docfiles) Liste fichye ki gen dokimantasyon yon pakè ki enstale
-qf (--query --file) Afiche ki pakè ki asosye ak yon fichye
-qi (--query --info) Afiche enfòmasyon tankou vèsyon, tay, estati, dat enstalasyon, siyati, deskripsyon sou yon pake ki enstale
-ql (--query --list) Afiche tout fichye ki andedan yon pakè
-qR (--query --requires) Afiche tout pakè ke yon lot pakè depann de yo
-F Mete yon pakè ki enstale deja a jou
-i (--install) Enstale yon pakè
-U (--upgrade)

Mete yon pakè ki enstale deja a jou, oubyen enstale pakè a si li poko enstale

-e (--erase)

Retire yon pakè sou sistèm nan

 

Men kèk egzanp sou itlizasyon kòmand rpm nan

1- Verifye pou w’ wè si yon pakè enstale sou sistèm ou an

rpm zip

rpm iproute

  • Si li enstale l’ap afiche pakè a pou ou
  • Si li pa enstale, l’ap di w li pa enstale
Figure 1

2- Afiche tout fichye ki andedan yon pakè

rpm -ql zip

Figure 2

3- Afiche tout fichye ki gen dokimantasyon ki andedan yon pakè

rpm -qd zip

Figure 3

4- Verifye fichye konfigirasyon ki asosye ak yon pakè

rpm -qc zip

Figure 4

5- Verifye ki pakè ki asosye ak yon fichye

rpm -qf /etc/iproute2/group

Figure 5

6- Afiche enfòmasyon sou yon pakè ki enstale

rpm -qi zip

Figure 6

7- Afiche tout pakè ak fichye (Shared Libraries) yon lot pake depann de yo

rpm -qR zip

Figure 7

8- Enstale yon pakè

rpm -ivh zip-3.0-1.el6_7.1.x86_64.rpm

Figure 8

9- Efase yon pakè sou sistem nan

rpm -ev zip

Figure 9

Règ pou w’ pa janm bliye

Toujou li dokimantasyon gras ak zouti man

man rpm

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s