Kontwole pwosesis sou linux

Sa w’ dwe konnen

– Yon pwosesis sou linux se yon pwogram, yon aplikasyon oubyen yon kòmand ki lanse sou sistèm nan e ki ap itilize yon kantite resous sou li.

– Yon pwosesis kreye andedan memwa sistèm nan a chak fwa ou lanse yon yon pwogram, yon aplikasyon ou byen yon kòmand.

– Chak pwosesis ki lanse, gen yon nimewo ou kapab idantifye ki rele PID (Process Identifier)

Afiche lis pwosesis ki ap woule sou sistem nan ak « ps » epi « top« 

Pou w kapab wè tout pwosesis ki ap woule sou sistèm nan, ou kapab itilize kòmand ps (process status)

Figure 1

Jan ou wè nan imaj ki anlè a, lè w’ panse kòmand ps la san opsyon oubyen agiman, li retounen ba ou list pwosesis ki ap atache ak tèminal wap sèvi a. Pou w kapab wè plis enfòmasyon ou kapab itilize opsyon -ef pou komand ps la oubyen itilize kòmand top la pou w’ we pwosesis ki ap itilize yo “en temps reel”

Voye siyal bay yon pwosesis

Chèche PID yon pwosesis

Pou w siyale yon pwosesis, sa vle di pou w anonse pwosesis la ke wap fè yon evènman sou li tankou “Fini ak egzekisyon pwosesis la nomalman”, “Fose pwosesis la fini ak egzekisyon li” ou dwe konnen PID (Process Identifier) li.

Yon egzanp kote ou kapab jwenn PID pwosesis la

Pase kòmand ps aux nan yon tèminal, nan kolon PID a, se la ou kapab pran PID yo pou w kontwole yo ak yon siyal

Lot fason ou ka chèche PID yo, se itilize komand pgrep la ak non pwogram, aplikasyon oubyen kòmand ou te pase a.

Pa egzanp si w gen aplikasyon VLC a ki ouvè sou sistèm ou an, ou bezwen konnen PID vlc a, ou kapab pase kòmand sa-a ki se

pgrep vlc

Figure 2

Kounya ou jwenn PID a, ou kapab voye siya l bay aplikasyon sa-a

Kòman pou w voye siyal yo

Pou w kontwole pwosesis yo ak siyal, ou itilize komand “kill”

Pou w wè list siyal ki genyen yo, pase komand

kill -l

Figure 3

Ann pran yon ka itilizasyon

Aplikasyon VLC a, pa vle fèmen sou sistèm nan, ou mèt klike sou bouton close ki nan fenèt la, li refize fèmen. Pou w fòse aplikasyon an fèmen, ou kapab voye yon siyal ba li.

Premyèman ou chèche konnen PID vlc a ak komand sa

pgrep vlc

Dezyèmman ou voye siyal ba li ak kòmand kill

kill -9 20308

Figure 4

Siyal ki plis itilize

Lè w’ pase komand kill -l menm jan ou we nan figure 3 a, wap jwenn yon lis siyal, men n’ap prezante w siyal ki plis itilize yo

SIGKILL (9) Fose yon pwosesis fini egzekisyon li

SIGTERM (15) Fe yon pwosesis fini egzekisyon li nòmalman

SIGSTOP (18) Fe yon pwosesis mete li sou “pause”, tankou w te pase Ctrl+z

Lot kòmand pou w voye siyal bay pwosesis yo

pkill : pkill pèmèt ou rekipere PID a san pa ale chèche l ak kòmand top ou byen ps

killall : Ou itilize kilall pou w mete fen ak tout pwosesis ki mache ak krite ki pase nan paramèt kòmand lan

Kek egzanp pou fini

1) Fose pwosesis mysqld a fini egzekisyon li

pkill -9 mysqld

2) Voye yon siyal SIGTERM bay pwosesis tomcat la

kill `pidof tomcat`

pidof = Process ID of, kòmand saa pèmèt ou rekipere PID pou yon pwosesis menm jan ak pgrep

N.B : Le w pa endike kòmand kill la pyès siyal, li itilize siyal “par defaut” a ki se SIGTERM (15)

3) Fòse pwosesis vlc a fèmen

pkill -s SIGKILL vlc

REG enpòtan

Sonje li dokiman pou w kapab pi byen itilize kòmand sa yo

man kill

man pkill

man pidof

man pgrep

man killall

man ps

man top 

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s