Smartmontools – Aprann plis sou Disk yo

smartmontools se yon koleksyon de plizyè zouti ki itilize pwotokòl teknoloji SMART pou afiche enfòmasyon sou sistèm estokaj (DISK) ki konekte sou sistèm linux lan.

Gras ak de (2) zouti (smartctl ak smartd) ki genyen nan pakè smartmontools la, li fasil pou w’ konnen si yon DISK nan bon etadegrade ou defayan, sa ki vle di èske DISK lan rive nan lè pou li chanje.

Enstalasyon

Pou rive itlize zouti smartctl ak smartd, enstale pakè “smartmontools” la sou disktribisyon linux k’ap itilize a.

apt-get install smartmontools

oubyen

yum install smartmontools

Verifye, epi aktive sèvis SMART sou DISK yo

Avan w kòmanse chèche enfòmasyon sou DISK lan, verifye si DISK (device) lan ap itlize sèvis SMART la.

Pase kòmand sa-a

sudo smartctl -i /dev/sda

smartmontool-1 (1)

si dènye liy lan diw ke sèvis SMART lan pa aktive, ou dwe pase kòmand sa-a

sudo smartctl -s on /dev/sda

smartmontool-2

Puiske sèvis SMART lan aktive sou DISK ou an, ou ka komanse itilize zouti yo pou w konn plis enfòmasyon sou DISK ou an.

Kèk egzanp itilizasyon smartctl

Verifye si DISK lan ap fonksyone nòmalman

sudo smartcl -H /dev/sda

smartmontool-3

Si w jwenn yon mesaj diferan de PASSED, li enpòtan pou w fè yon backup (Sauvegarde) de DISK lan.

Pou w lanse yon tès ki kout sou DISK lan

sudo smartctl -t short /dev/sda

Pou w lanse yon tès ki long sou DISK lan

sudo smartctl -t long /dev/sda

Konsilte dokimantasyon zouti yo

Pou w’ metrize zouti sa yo, pa neglije li dokimantasyon ofisyèl yo https://www.smartmontools.org/wiki/TocDoc

Epi pa neglije li manyèl nan “Ligne de Commande” yo

man smartctl 

man smartd

Chèche konnen plis

  • Kisa teknoloji S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology System)  la ye
  • Kisa entèfas IDE, SATA ak ATA ye

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s