14 kòmand systemctl pou jere sèvis sou linux

KÒMANDDESKRIPSYON
systemctl list-units –type=serviceAfiche tout sèvis ki aktive sou sistèm nan
systemctl –failedAfiche tout sèvis ki pat ka demare akoz yon pwoblèm kèlkonk
systemctl status non_sèvis_laVerifye si sèvis lan ap mache oubyen si li pap mache
Egz : systemctl status apache2
systemctl stop non_sèvis_laKanpe (stop) yon sèvis ki tap mache
Egz : systemctl stop tomcat
systemctl kill non_sèvis_laVoye yon signal bay tout pwosesis ki lye ak sèvis la
Egz : systemctl kill rsyslog
systemctl start non_sèvis_laDemare (start) yon sèvis
Egz : systemctl start rpcbind
systemctl reload non_sèvis_laRechaje konfigirasyon yon sèvis san w pa redemare l
Egz : systemctl reload ssh
systemctl restart non_sèvis_laRedemare yon sèvis
Egz : systemctl restart teamviewerd
systemctl enable non_sèvis_laAktive yon sèvis pou l demare le sistèm nan ap lanse
Egz : systemctl enable mysql
systemctl disable non_sèvis_la Dezaktive yon sèvis pou l demare le sistèm nan ap lanse
Egz : systemctl disable mysql
systemctl mask non_sèvis_laAnpeche yon sèvis demare. (Otomatik ouswa manyèl)
Egz : systemctl mask cron
systemctl is-enabled non_sèvis_laVerifye si yon sèvis ap demare le sistèm nan ap lanse
systemctl cat non_sèvis_laLi fichye konfigirasyon yon sèvis
systemctl show non_sèvis_laAfiche tout pwopriyete sèvis la

mkswap – konfigure swap sou linux

Kòman w kapab kreye yon espas SWAP? Poukisa sistèm nan itilize espas SWAP? Kòman w ka itilize kòmand mkswap la? Kòman w ka itilize kòmand fallocate la? Poukisa w dwe itilize 2 kòmand sa yo? Ki kòmand ki pèmèt ou gade kanti espas ki alouwe pou swap la sou linux? Ki kòmand ki pèmèt ou aktive swap sou linux?

Repons sa yo nan videyo  a.

Linux Runlevels

Ki pwogram nwayo linux (kernel) lan dwe lanse lè lap demare? Koman nwayo linux lan chwazi runlevel yo? Ki runlevel ki pèmèt sèl administratè a fe mentnans sou sistèm linux lan? Ki runlevel ki pèmèt plizyè itilizatè fonksyonse sou sistèm nan sou mod teks? Ki runlevel ki pèmèt plizyè itilizatè fonksyon sou sistèm linux lan sou mod grafik? Kòman ou ka afiche “current” runlevel sistèm nan? Kòman ou kapab chanje runlevel sistèm nan?

Repons sa yo nan videyo a