Linux Runlevels

Ki pwogram nwayo linux (kernel) lan dwe lanse lè lap demare? Koman nwayo linux lan chwazi runlevel yo? Ki runlevel ki pèmèt sèl administratè a fe mentnans sou sistèm linux lan? Ki runlevel ki pèmèt plizyè itilizatè fonksyonse sou sistèm nan sou mod teks? Ki runlevel ki pèmèt plizyè itilizatè fonksyon sou sistèm linux lan sou mod grafik? Kòman ou ka afiche “current” runlevel sistèm nan? Kòman ou kapab chanje runlevel sistèm nan?

Repons sa yo nan videyo a