mkswap – konfigure swap sou linux

Kòman w kapab kreye yon espas SWAP? Poukisa sistèm nan itilize espas SWAP? Kòman w ka itilize kòmand mkswap la? Kòman w ka itilize kòmand fallocate la? Poukisa w dwe itilize 2 kòmand sa yo? Ki kòmand ki pèmèt ou gade kanti espas ki alouwe pou swap la sou linux? Ki kòmand ki pèmèt ou aktive swap sou linux?

Repons sa yo nan videyo  a.