14 kòmand systemctl pou jere sèvis sou linux

KÒMANDDESKRIPSYON
systemctl list-units –type=serviceAfiche tout sèvis ki aktive sou sistèm nan
systemctl –failedAfiche tout sèvis ki pat ka demare akoz yon pwoblèm kèlkonk
systemctl status non_sèvis_laVerifye si sèvis lan ap mache oubyen si li pap mache
Egz : systemctl status apache2
systemctl stop non_sèvis_laKanpe (stop) yon sèvis ki tap mache
Egz : systemctl stop tomcat
systemctl kill non_sèvis_laVoye yon signal bay tout pwosesis ki lye ak sèvis la
Egz : systemctl kill rsyslog
systemctl start non_sèvis_laDemare (start) yon sèvis
Egz : systemctl start rpcbind
systemctl reload non_sèvis_laRechaje konfigirasyon yon sèvis san w pa redemare l
Egz : systemctl reload ssh
systemctl restart non_sèvis_laRedemare yon sèvis
Egz : systemctl restart teamviewerd
systemctl enable non_sèvis_laAktive yon sèvis pou l demare le sistèm nan ap lanse
Egz : systemctl enable mysql
systemctl disable non_sèvis_la Dezaktive yon sèvis pou l demare le sistèm nan ap lanse
Egz : systemctl disable mysql
systemctl mask non_sèvis_laAnpeche yon sèvis demare. (Otomatik ouswa manyèl)
Egz : systemctl mask cron
systemctl is-enabled non_sèvis_laVerifye si yon sèvis ap demare le sistèm nan ap lanse
systemctl cat non_sèvis_laLi fichye konfigirasyon yon sèvis
systemctl show non_sèvis_laAfiche tout pwopriyete sèvis la