Jere pakè yo ak APT

APT (Advanced Package Tool) se yon zouti sou distribisyon linux ki baze sou debian yo tankou Debian, Ubuntu, Linuxmint, kali linux ak anpil lòt ankò, ki fasilite jesyon pakè yo sitou nan sa ki gen pou we ak depandans pakè yo.

 Gen ti zouti ki andedan apt a ki pèmèt jesyon sa yo fèt byen, tankou

apt-get ki la pou enstale, efase, mete a jou pakè yo

apt-cache ki la pou fè rekèt sou pakè yo

apt ki se yon nouvo zouti ki gen plizyè fonksyonalite ke ni apt-get ak apt-cache bay ak yo de (2) a.

Sa ou dwe konnen…

  • Pou APT fonksyone, li mande pou gen yon fichye ki ap pwente sou depo kote pakè yo ye a. Depo sa yo, se sèvè ki sou entènèt, oubyen sèvè ou kapab konfigire sou rezo lokal ou ki gen tout pakè pou enstale sou sistèm ou an. Nan yon lòt tutoriel, wap aprann konnen pou w jere fichye sa-a ki se /etc/apt/sources.list
  • Yon pakè se yon lojisyèl

Ann wè chak kòmand yo

apt-get

Sou-kòmand Ki sa li fè?
autoremove dezenstale otomatikman tout pakè ki pa itilize sou sistèm nan
clean efase pake ki te telechaje nan repètwa /var/cache/apt/archives
download telechaje yon pakè nan repètwa w’ap travay la
install enstale oubyen mete a jou youn oswa plizye pakè. Pakè sa yo telechaje nan repètwa /var/cache/apt/archives
remove dezenstale yon pakè sou sistem nan, men fichye konfigirasyon yo pap efase
purge retire pakè ak tout fichye konfigirasyon li yo
update mete a jou baz done pakè yo ak nouvo enfomasyon sou pakè yo
upgrade mete a jou pakè a ki la sou sistèm nan

 

apt-cache

Sou-kòmand Ki sa li fè?
depends Afiche depandans ak rekomandasyon pou yon pakè
pkgnames Afiche non tout pakè yo ki enstale sou sistèm nan
search cheche yon pakè apati de yon non ou bay
stats afiche enfomasyon sou cache APT a

Kek egzanp sou itilizasyon apt-get ak apt-cache

1- Mete baz done pake yo a jou sou sistem nan

apt-get update

Figure 1

2- Chèche yon pakè a pati de non pakè a

apt-cache search zip

Figure 2

3- Cheche depandans yon pakè

apt-cache depends zip

Figure 3

Nan imaj anlè a, ou ka remake ke pakè zip la depann de pake libbz2-1.0, libc6, epi APT rekomande w pou enstale unzip

4- Enstale yon pakè

apt-get install zip

Ou ka itilize opsyon -y ak apt-get install lè wap enstale yon pakè pou w ka tou di ak tèminal  lan ke wap aksepte enstalasyon an.

Figure 4

5- Dezenstale yon pakè sou sistem nan

apt-get -y autoremove zip

Figure 5

6- Dezenstale yon pakè ak tout fichye konfigirasyon li

apt-get -y purge zip

Figure 6

Toujou sonje li dokiman sou zouti yo

man apt-get

man apt-cache

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s